Czy założenie IKE w wieku 60 lat ma sens

Większość z nas w wieku 60 i więcej lat albo za chwilę przejdzie na emeryturę, albo już z niej korzysta.

Wydaje się, że w tym wieku interesowanie się instrumentami finansowymi, które mogą podnieść jakość życia po zakończeniu kariery, nie ma już sensu.

Indywidualne Konto Emerytalne budzi raczej zainteresowanie osób młodych aktywnych zawodowo.

To, że na takim rozwiązaniu możemy skorzystać jedynie z tytułu wieloletniego oszczędzania, wcale jednak nie jest prawdą.

Ta opcja jest bardzo korzystna również dla osób w każdym wieku, również tych po 60.

Sprawdź, dlaczego założenie IKE opłaca się w każdym wieku.

Czy założenie IKE ma sens? Co to jest IKE?

IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne to jeden lub kilka produktów finansowych pozwalających oszczędzać, a także inwestować i pomnażać pieniądze, które przeznaczymy na poprawę jakości życia na emeryturze.

W IKE możemy znaleźć takie rozwiązania jak specjalne konto oszczędnościowe, obligacje skarbowe, równego rodzaju lokaty, rachunek maklerski, czy fundusze inwestycyjne.

Większość Polaków korzystających z IKE wybiera tak zwane rozwiązania niskiego ryzyka, które generują co prawda nieco niższy zysk, ale pewny i stabilny.

Czasami jednak warto również trochę zaryzykować.

Ponieważ IKE działa na specjalnych warunkach, dzięki czemu zysk z każdego produktu wchodzącego w skład IKE jest wyższy niż tradycyjnie.

Co możesz zyskać dzięki IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne to opłacalne rozwiązanie, ponieważ zyski z niego są zwolnione z tak zwanego podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych.

Obecnie wynosi on 19%, co w praktyce oznacza, że jeśli korzystamy z normalnego konta oszczędnościowego poza IKE to uzyskane odsetki od każdych 100 złotych zysku, zostają co miesiąc pomniejszone o 19 złotych.

Niestety prawidłowość jest więc taka, że im więcej mamy oszczędności i im więcej na nich zarobimy, tym wyższa będzie kwota podatku.

Zapłacimy go od niemalże wszystkich obecnie dostępnych na rynku produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych.

Wyjątkiem są te wchodzące w skład IKE, dlatego to rozwiązanie to w zasadzie czysty zysk.

Jak skorzystać z IKE po 60 roku życia?

Ustawodawca zwolnił IKE od podatku Belki właśnie dlatego, aby zachęcić nas do oszczędzania na przyszłą emeryturę.

W ustawie o Indywidualnych Kontach Emerytalnych nie ma jednak warunku dotyczącego wieku osoby go otwierającej.

Powoduje to, że z powodzeniem również osoby będące już na emeryturze mogą skorzystać z tego rozwiązania.

Żeby móc wypłacić zgromadzone w ramach IKE środki bez podatku od zysków kapitałowych trzeba spełnić następujące warunki:

1. Pieniądze można wypłacić dopiero po ukończeniu 60 lat.
2. Ponadto konieczne jest spełnienie jeszcze jednego z następujących warunków:

  • dokonywanie wpłat na IKE w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych,
  • wpłacenie ponad połowy wszystkich zgromadzonych środków na co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę pieniędzy.

W przypadku osób 60-letnich i starszych warunki te są bardzo proste do spełnienia, a w zamian zyskujemy ogromny zysk.

Przykładowo zakładamy IKE w wieku 60 lat i w ciągu 5 kolejnych lat wpłacamy na nie jakieś środki pieniężne.

Wybieramy taki instrument, który nam odpowiada na przykład konto oszczędnościowe lub Obligacje Skarbu Państwa.

Nie trzeba wcale wpłacać pieniędzy regularnie przez te całe 5 lat.

Jest to wygodne rozwiązanie między innymi dlatego, że wpłata może być dowolnej wysokości i dowolną ilość razy w roku.

Należy pamiętać jedynie o tym, by zaistniała ona w 5 kolejnych latach.

Po upływie wymaganego czasu mamy już prawo wypłacić wszystkie środki wraz z 100% wypracowanym zyskiem.

Nie zostaniemy obciążeni podatkiem ani nie poniesiemy żadnych dodatkowych kosztów.

Czy założenie IKE w wieku 60 lat ma sens – podsumowanie

To naprawdę bardzo opłacalne rozwiązanie, z którego warto skorzystać będąc na emeryturze.

Pamiętajmy o tym, że żyjemy coraz dłużej i jesteśmy aktywni do późnego wieku. Dlatego zdecydowanie warto założyć IKE.

Z pewnością nic nie tracimy w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami takimi jak lokaty czy obligacje.

Od nich bowiem na pewno zapłacimy podatek Belki, natomiast w przypadku IKE zostaniemy z niego zwolnieni.

Co, jeśli pieniądze, które zainwestujemy w IKE będą nam z jakiegoś powodu potrzebne szybciej niż za 5 lat?

Bez obaw, nie są one w żaden sposób zamrożone.

Jeśli zdecydujemy się je wypłacić szybciej, to po prostu zostaniemy obciążeni podatkiem.

W każdym wieku warto więc założyć IKE i zacząć gromadzić na nim środki.